ارزشیابی اساتید دانشگاه پیام نور توسط دانشجویان

ارزشیابی اساتید دانشگاه پیام نور توسط دانشجویان

سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۴ بازدیدها : 23576

ارزشیابی اساتید دانشگاه پیام نور توسط دانشجویان 

به گزارش روابط عمومی دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir تا تاریخ 1402/09/09 در قسمت استاد---ارزشیابی--- ارزشیابی اساتید، نسبت به ارزشیابی اساتید مطابق راهنمای ذیل اقدام فرمایید. 
 با عنایت به اهمیت نتایج این نظرسنجی ها در برنامه ریزی هر چه بهتر آموزشی دانشگاه ، شایسته است دانشجویان با رعایت جانب صحت و صداقت، در این ارزیابی شرکت کنند.